CZ | EN | DE

Vranov a nejbližší okolí

Vranov nad Dyjí / Frain an der Thaya

Městečko Vranov samé jako přirozené centrum tohoto regionu se pyšní opravdu dlouhou historií sahající od zřejmě dřevěného zeměpanského hradu, který k roku 1100 připomněl Kosmas ve své kronice, až po oblíbené letní letovisko Sommefrische Frain an der Thaya počátkem 20. století. Jeho popularitu nemilosrdně přeťala 2. světová válka a následné vysídlení německých obyvatel. Těch tu před válkou žilo více než 80 % z celkového počtu obyvatel. Z populární lázeňské destinace se pak rychle stala příhraniční obec blízko železné opony. Dnes má Vranov nad Dyjí zpět statut městyse a do Rakouska znovu jezdíme na kole. Kruh se (snad) uzavřel. Více…

Zámek Vranov nad Dyjí

Nepřehlédnutelná silueta vranovského zámku bude určitě to první, co Vás při příjezdu do Vranova upoutá. Uvidíte ho ze zahrady penzionu a někteří z Vás i z oken pokoje. Státní zámek Vranov nad Dyjí se řadí mezi nejzajímavější světské barokní stavby ve střední Evropě. Jeho současná podoba se datuje kea konci 17. století. Tehdy zámek získal dodnes nepřehlédnutelnou dominantu zdejší krajiny – majestátný sál předků, o něco později doplněný zámeckou kaplí Nejsvětější Trojice, obojí podle plánů rakouského dvorního architekta J. B. Fischera z Erlachu. V průběhu 18. stol. pak byl dobudován čestný dvůr. Zámecké interiéry byly ještě během 1. světové války obývány trvale, poté jako letní sídlo. Zůstaly tak ve výjimečné míře zachovány i očím dnešních návštěvníků. Prohlídku vranovského zámku byste si proto při Vaší návštěvě Vranova nad Dyjí v žádném případě neměli nechat ujít! Více…

Vranovská kamenina

Současný pohled na opuštěný objekt bývalé vranovské továrny na kameninu, je sice k pláči, nicméně jeho slavnou minulost tu lze při troše dobré vůle vycítit dodnes. Zkuste se na chviličku vrátit o 180 let zpět a představit si, že právě sedíte s milou společností na zahradě našeho penzionu. Pohled na budovu manufaktury právě z těchto míst posloužil jako motiv pro tištěný dekor jednoho z talířů vranovské kameniny. Může Vám být vodítkem, až se budete snažit představit si vranovskou továrnu v dobách její největší slávy ve 20. – 40. letech 19. století. Řadu dochovaných exponátů vranovské kameniny - čajové, jídelní, kávové a mycí soupravy či dekorativní vázy - si můžete prohlédnout při prohlídce interiérů vranovského zámku. Více…

Vranovský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně románský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z první poloviny 13. století uvidíte také přímo ze zahrady penzionu či okna pokoje. O hloubce jeho skutečného významu v době svého vzniku se dodnes historici stále ještě pouze dohadují. Dnes se sice skrývá ve své barokní „skořápce“, nicméně o jeho původu na první pohled svědčí vedle stojící kaple sv. Ondřeje – pozdně románská stavba ze 13. století s podzemní kostnicí. Pokud zavítáte dovnitř kostela, věnujte pozornost nově opravenému interiéru s románskou - gotickou křtitelnicí a zejména barokním varhanám, které se podařilo nedávno zevrubně zrestaurovat díky štědrému příspěvku z tzv. norských fondů. Bude-li se v době Vaší návštěvy konat některý z varhanních koncertů, přijďte si zvuk našich varhan určitě poslechnout. Více…

Vranovské dominanty - Mniszkův a Claryho kříž

Návrší, kde byly oba kříže postaveny, přímo lákají k tomu, aby člověk obětoval trochu osobního pohodlí, vyšplhal se nahoru a porozhlédl se odtud do okolní krajiny. Od prvního z nich – Mniszkova kříže - se otevírá překrásný pohled na vranovský zámek.

U Claryho kříže, přirozeného vyústění naučné Claryho stezky, Vás překvapí šíře a poklid vodní hladiny vranovské přehrady pod Vámi. Více…

Vranovská přehrada

Vranovská přehrada – vodohospodářsky vzato - je synonymem pro pětaosmdesát let relativního bezpečí před záplavami a neocenitelného vodního rezervoáru. Z hlediska technického byla stavba vranovské přehradní hráze počinem vskutku úctyhodným. Celé vodní dílo bylo dokončeno v roce 1934 za pouhých 3 a půl roku a za 5 let od začátku stavby už na vodní hladině kroužily první výletní parníky.

Dnes mají naši hosté Vranovskou přehradu spojenou především s představou příjemného koupání, slunění a dalších vodních radovánek u „Moravského Jadranu“, jak bývá tato rekreační oblast tradičně nazývána. Více…

Mozaika památek v okolí Vranova

Chcete-li ve Vranově samém a v jeho okolí najít něco skutečně výjimečného, pak je to jedinečná kombinace přírodních krás v těsném sepjetí s historickými památkami. Stopy historie, stejně jako opravdová nefalšovaná příroda Vás tu budou provázet prakticky na každém kroku. Středověké hrady a zámky potkáte na obou březích řeky: zámek Vranov nad Dyjí dále po proudu řeky skvěle doplňuje zřícenina Nový Hrádek u Lukova, na protějším břehu Dyje pak rakouský hrad Hardegg. Proti směru pomyslného toku Dyje - tedy tam, kde řeku před osmdesáti lety nahradila Vranovská přehrada - Vás při cestě lodí určitě zaujme zřícenina hradu Cornštejn a pak i majestátný hrad Bítov vysoko nad vodní hladinou. V místech, kde se přehrada začíná plnit, čeká u Podhradí nad Dyjí na Vaši návštěvu zřícenina Frejštejn a o několik km dále nedávnou minulostí dosud poznamenaný zámek Uherčice.

Jedinečná rostlinná společenstva i živočišné druhy

Národní park Podyjí

Na české straně vznikl národní park s názvem NP Podyjí velmi brzy po pádu železné opony (1.7.1991). Jakkoli to zní absurdně, za svůj vznik dokonce železné oponě vděčí. Liduprázdné hraniční pásmo, ušetřené náporu masové turistiky, tu poskytlo přírodě dostatek klidu k nerušené existenci. Díky ochraně, které se území o ploše 64 km2 po získání statutu národního parku dostalo, naštěstí nedošlo k jeho devastaci ani později. I dnes tak čeká na Vaše toulky neporušená příroda v podobě velmi zachovalé a bohatě zalesněné krajiny v údolí řeky Dyje. Na velmi malém území tu najdete neuvěřitelnou „koncentraci“ jedinečných rostlinných společenstev i živočišných druhů. Více…

National Park Thayatal

Rakouský National Park Thayatal se k českému Národímu parku Podyjí svým vznikem připojil o několik let později (1.1.2000). Je sice podstatně menší (13,3 km2), ale o nic méně zajímavý. Každý z parků leží na jiném břehu řeky Dyje, která tu tvoří státní hranici mezi oběma zeměmi Velmi nás těší, že v posledních letech je už česká a rakouská chráněná oblast národních parků společně označována jako bilaterální přeshraniční území NP Podyjí / Thayatal. To se v praxi odráží v podobě přibývajících společných tematických vycházek a dalších poznávacích akcí určených široké veřejnosti. Děkujeme za ně! Více…

Vranovsko a Podyjí - cyklotrasy a turistika

Cyklotrasy na území ČR a Rakouska jsou dnes v Podyjí na sebe již vesměs komunikačně napojeny, takže vhodným vytipováním trasy můžete na kole projet prakticky celé národní parky po obou březích řeky Dyje. Oblast západně od Vranova nad Dyjí je cyklotrasami také náležitě protkána – zajímavé je např. okolí Vranovské přehrady. stezky zejména trasa vedoucí přes Cornštejn, Bítov, k obcím Uherčice a Vratěnín a dále zpět přes Podhradí nad Dyjí (cyklistický okruh Vranovskem). Více…

Oba národní parky spojují i přehledně značené turistické stezky. Více…

S plánováním Vašich výletů – ať už pěšky či na kole  - Vám samozřejmě rádi pomůžeme a poskytneme příslušné mapy a infomateriály.

Znojemská vína pro Vás

Po dni plném Vašich zážitků v Podyjí určitě stojí za úvahu popřemýšlet o posezení na zahradě našeho penzionu se skleničkou lahodného znojemského vína.

Ať už Vaší volbou bude některé z vín originální certifikace nebo jiná zajímavá lahvinka z naší minivinotéky, pevně věříme, že si z naší nabídky vyberete podle Vašich představ. Ochutnejte a přesvědčte se. Více…