Kategorie: Novinky a aktuality

NP Podyjí - divocí koně jsou konečně tu!

Exmooorští poníci už spásají trávu v Havranících a Mašovicích

Jedenáct divokých koní z národního parku Exmoor na jihozápadě Anglie bylo po cestě dkouhé více než 1700 km vypuštěno do provizorních ohrad, aby se vklidu aklimatizovali. Brzy si je budete moci prohlédnout na vlastní oči.

Prozatím se podívejte alespoň na aktuální videoukázku, Jistě nám dáte za pravdu, že jsou opravdu krásní.

Koně byli rozděleni do dvou stád, jeden hřebec a čtyři klisny byli vypuštěni v lokalitě Havraníky. Druhé stádo, které tvoří jeden hřebec a pět klisen, našlo nový domov nedaleko obce Mašovice.

Havranické vřesoviště je druhově bohatá skalní step, Mašovická střelnice se zase pyšní pestrými lučními společenstvy. Obě lokality jsou pokladnicemi vzácných rostlin a živočichů, jako jsou koniklece, jalovce, orchideje, desítky druhů motýlů, ještěrky zelené, užovky stromové a řada dalších.

Koně tu budou udržovat plochu téměř 70 hektarů. „Na rozdíl od domácích zvířat nejsou vybíraví a spásají i ty nejhorší porosty, včetně agresivních druhů trav nebo náletových dřevin. Tím uvolňují prostor pro cenné druhy květin a řadu druhů motýlů, kteří jsou na nich závislí,“ popsal přínos pastvy Pavel Marhoul, odborný garant projektu.

 

nahoru